Mistä terrorismi on saanut alkunsa?

Perustuuko ”salaliittoteoria” historiasta ja terrorismista Raamattuun? Huom. ymmärtääksesi asian historiallisen ja raamatullisen taustan, lue ensin artikkeli ”Kuka on terrorin takana ja kuinka turvallisuus luodaan?”.

Ilmestyskirjan syvyydestä nouseva peto on symbolinen kuvaus ateismista, joka nousi Ranskan vallankumouksen aikana (11. luku; selitys artikkelissa Kristillinen apokalyptiikka). On mielenkiintoista, että juuri Ranskan vallankumouksesta nousi ensimmäinen länsimainen vastavoima, kuin terroria ja pahuutta levittävä peto. Historia kertoo, että ateismi nousi (osittain) jesuiittojen opetuksesta, jonka juuret ovat heidän vastauskonpuhdistuksen salaseuratoiminnassaan ja opetuksessaan (johon kuului mm. ihmisfilosofioita nimeltä humanismi, deismi ja esieksistentialismi). Ranskan vallankumouksen toteuttivat jakobiinit. Jakobiinien perustaja oli jesuiitta Adam Weishaupt (myös Illuminatin perustaja). Myös Voltaire, yksi tunnetuimmista (ellei tunnetuin) vallankumouksellinen ja ateistinen filosofi, oli jesuiittojen kouluttama (Rose, A Jesuit Voltaire…). Illuminatin juuret ovat jesuiitoissa ja onkin merkittävää, että varsinainen ensimmäinen ”terroristi” (sanan nykyisessä merkityksessä) länsimaissa oli jesuiitta, Guy Fawkes joka vuonna 1605 yritti räjäyttää Lontoon Westminsterin palatsin – sen aikaisen protestantismin ”linnakkeen” (ns. Ruutisalaliitto) – jossa sijaitsi ja sijaitsee mm. Englannin parlamentti. Samalla Fawkes yritti murhata kuningas Jaakko I:n (Wikipedia – Gunpowder Plot). Jakobiinit oli ensimmäinen terroristijärjestö maailmassa (ellei oteta lukuun esim. selootteja Jeesuksen aikana); ja heistä käytettiinkin ensimmäisinä nimitystä ”terroristit” (Wikipedia – History of Terrorism). Tämä vallankumouksellisuus eteni myös Venäjälle, jossa tsaareja murhattiin. Myös ensimmäinen maailmansota alkoi kun anarkismia ja vallankumouksellista sosialismia kannattanut henkilö murhasi Itävalta-Unkarin arkkiherttuan ja kruununperillisen Frans Ferdinandin (Wikipedia). Kyseinen henkilö oli Gavrilo Princip, Young Bosnia järjestön jäsen, joka oli kytköksissä Black Hand salaseuraan (Wikipedia).

Ilmestyskirjan pedot ovat uskonnollisuutensa lisäksi aina myös poliittisia tekijöitä. Merestä noussut peto kuvaa keskiaikaista paavikuntaa, joka ilmeni feodalistisena valtiojärjestelmänä, jota on lähimpänä nykyajan fasistinen valtiomuoto. Myös syvyydestä noussut peto on poliittinen voima; ja se kuvaa erilaista valtiojärjestelmää, sillä se ei nouse merestä tai maalta niin kuin kaksi muuta Ilmestyskirjan petoa, ollen eri peto, noustuaan tietystä historian tilanteesta. On totta, että ateismi nousi aluksi totalitaristisena valtana, mutta ateismin ja sekularismin tarkoitus onkin olla vastavoimana; ja sellaisena se on jatkanut erilaisissa yhteiskunnissa ja valtioissa. Minkälainen valtiomuoto nousi 1700-luvun lopulla Ranskan vallankumouksen vaikutuksesta? Vastaus on sekulaarinen ja edustuksellinen puoluejärjestelmä, joka perustuu Georg Wilhelm Friedrich Hegelin dialektiselle historiakäsitykselle ja mahdollistaa sekä historian tulkinnan ja historiantutkimuksen että historian rakentamisen poliittisten vastavoimien ja puolueiden kautta; tai siis tämä poliittinen vastakkainasettelu ja sekulaarinen, näennäisesti uskonnollisesti sitoutumaton järjestelmä, mahdollistaa salaisen päämäärätietoisen(kin) politiikan sekä maiden sisäisesti että maailmanlaajuisesti (jolloin ateismi on jälleen saanut totalitaristisia muotoja) ja paluun kompromissiin: ”perinteiseen” Pyhän Rooman valtakuntaan. Syyn ja seurauksen laki ei ole ainoa tekijä, joka muovaa historiaa (niin kuin mm. saksalainen historismi opettaa), vaan maailmaa muokataan myös tarkoituksenmukaisten päätösten kautta. Hegelin dialektiikalle juuri Karl Marx perusti politiikkansa. Nykyaikaisten tapahtumien tulkinnassa Raamatun perusteella on kuitenkin toissijaista, ovatko historian vaiheet aiheutuneet tarkoituksella tiettyjen henkilöiden toimesta vai syyn ja seurauksen lain puitteissa. Todennäköisesti, usein, syy löytyy molemmista. Tärkeintä on erottaa institutionaaliset tekijät (pedot), sillä Raamattu tekee niin.

Politiikassa toimivien salaseurojen olemassaolo ei ole pitkään aikaan enää ollut salaista. Yhtenä esimerkkinä kuuluisa poliitikko Newt Gingrich sanoi julkisesti, että monet poliitikot kuuluvat salaseuroihin (väittäen samalla, että Donald Trump ei kuulu niihin) (youtube). Vaikka syvyyden peto onkin Egypti (Jes. 30:7), joka kuvaa ateismia, on mielenkiintoista että syvyydestä nousevan pedon ulkonäköä ei kuvailla Ilmestyskirjassa vaan se pysyy salassa. Kyseinen peto onkin Egyptin moderni versio. Nykyaikaisella sekulaarilla politiikalla ei ole kasvoja ja selkeää muotoa jonka pohjalle rakentaa, vaan se näyttää rakentuvan kuin sattumalta juuri vastavoimien kautta, jossa ensimmäinen puolue ohjaa politiikkaa omaan suuntaansa, jonka jälkeen toinen puolue johtaa päätöksiä omaan suuntaansa. Sen todellinen muoto, päämäärä ja hallinnollinen hierarkia on ”syvällä”, kansalle näkymättömissä. ”Syvyys” kuvaa Raamatussa Paholaisen ja demonien ”ulottuvuutta” (Luuk. 8:31; 2.Piet. 2:4; Juuda 6). Juuri demonit ovat niitä, jotka toimivat salassa, naamioituen eri hahmoiksi, pettäen ja johdattaen harhaan. Ilmestyskirja kertoo demonien johtavan maailman hallitsijat ja koko maanpiirin yhteen taistelemaan Jeesusta vastaan (16:13,14,16).

Dialektinen politiikka jatkui myös Yhdysvaltojen politiikassa, niin kuin mm. 9/11 iskut ja Skull & Bones salaseurasta vuotaneet tiedot paljastavat. Ilmestyskirjan toinen modernin ajan vastavoima, Väärä profeetta (Ilm. 16:13) ja Maasta nouseva peto (13:11-17), joka on Amerikan Yhdysvallat, nousi historiaan juuri samoihin aikoihin kuin ateistinen vallankumous Ranskassa (selitys artikkelissa Maasta nouseva peto tai Kristillinen apokalyptiikka). Raamattu siis on ilmoittanut ennalta nykyaikaisen maailmantilanteen, jossa on asetelma: Yhdysvallat (kuin länsimaiden eturintama) vastaan terrorismi ja Yhdysvalloista noussut uskonnollispoliittinen liikehdintä vastaan ateismi ja kommunismi (myös nykyinen Venäjä, Pohjois-Korea  ja Kiina toimivat samanlaisena vastavoimana ja pelotteena kuin entinen Neuvostoliitto).

Syvyydestä nousevan pedon historiaan ilmaantumisen aikaa kuvaa myös Ilmestyskirjan viides pasuuna (9. luku), jossa pahat henget nousevat syvyydestä ohjaamaan ihmiskuntaa. Sekä 9. että 16. luvun pahat henget, ja yleensäkin henget, ilmenevät filosofisina ja poliittis-aatteellisina liikkeinä; on selvää, myös modernin ja humanistisen käsityksen mukaan, että sana ”henget” pitää sisällään henkisiä aatteita. Näillä pahoilla hengillä on ihmisen kasvot, sillä tämän (hegeliläisen spiritualistis-humanistisen) teologian ja filosofian sekoituksen tarkoitus on erottaa ihminen yksinäiseksi historian toimijaksi keskittämällä pelastus ihmiskunnan saavutettavaksi sen omin voimin; aivan niin kuin Danielin kirjan pienen sarven (paavikunta), jolla on ihmisen kasvot (Dan. 7:8, 20-22, 25, 26; 8:9-12, 23-25), tarkoitus on korottaa ihminen (katso myös esikuvallisen muinaisen Babylonin tarkoitus ihmisen korottamisessa: Dan. 2; 3:1-7; 7:4). T.R. Gerholm ja S. Magnusson määrittelevät 1700-1800-luvuilla kehitetyn aatteen seuraavasti: ”Tämä katsomus pohjautui… käsitykseen , että järki oli ihmisen tärkein kyky. Hänen piti antaa sen ohjailla kaikkea toimintaansa, jolloin hän voisi kehittää itseään ja ihmiskuntaa yhä suurempaan täydellisyyteen. Tämän ideologian perusajatuksiin kuuluu myös, että ihminen on sisimmältä olemukseltaan hyvä (vastoin Raamatun opetusta). Ellei hänen kehitystään estetä, pääsevät hyvät taipumukset lopulta voitolle. Näistä aatteista, jotka tunnemme valistusajalta, Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistuksesta ja Ranskan vallankumouksen antamasta ihmisoikeuksien julistuksesta, tuli sen poliittisen liikkeen runko, joka 1800-luvulla ryhtyi jatkamaan Ranskan vallankumouksen työtä.” (Ajatus, aate ja yhteiskunta, 1983, WSOY, s. 503) Tälle aatteelle nousi pian vastavoimaksi, jatkajaksi ja kehittäjäksi kommunismi (vuonna 1848). Raamatun mukaan ihmisen sisin on rappeutunut ja paha (Jer. 17:9; Jes. 53:6; Room. 7:18), ja vain Jeesus pelastaa.

Hegelin dialektiikassa on kyseessä ”hajoita ja hallitse” ja ”Ordo ab Chao” (”järjestys kaaoksesta”) ideologia, joka on tuttua politiikassa ja useissa salaseuroissa. Raamatussa ”syvyys” tarkoittaa myös kaaosta (1. Moos. 1:2; Ilm. 20:3). Juuri ihmiskunnan jakaminen eri ”ismeihin” hajottaa, kunnes se ohjataan löytämään ”yhteinen hengellinen sisimpänsä”. Syvyys viittaa myös asumattomaksi tuhoutuneeseen Palestiinaan Babylonin pakkosiirtolaisuuden aikana (Jer. 4:23-30), joka on esikuva koko maailmaa kohtaavasta tilasta. Heinäsirkat saavatkin pitää maailmaa kaaoksen vallassa viisi kuukautta (Ilm. 9:5), joka viittaa vedenpaisumuksen kestoon (1. Moos. 7:24; 8:3). Maa oli veden (syvyyksien) vallassa viisi kuukautta, sillä juutalaisen kalenterin mukaan kuukaudessa oli aina kolmekymmentä päivää. Pahojen henkien kerrotaan piinaavan ja aiheuttavan tuskaa ihmisille (9:5-6). Nykyihminen onkin erityisen ahdistunut ja masentunut, piinattu ja revitty sisäisesti. Ihmistä vedetään eri suuntiin. Ihmisfilosofiat ja maalliset nautinnot jättävät lopulta vain tyhjyyden ja tuskan sisimpään. Vain pelastus Jeesuksen veren kautta antaa todellisen ilon ja rauhan. Taivaan oikeusistuimessa Jeesus tahtoo lukea hyvyytensä ihmisen syntisyyden ja syntien tilalle, jolloin ihminen pelastuu.

Jesuiitta Pierre Teillhard de Chardin jatkoi Hegelin ideologiaa yhteiskunnan ja koko maailman kehittämisestä vastavoimien kautta kun YK perustettiin de Chardinin filosofialle. Tätä hegeliläistä ”kehitysteologiaa” jatkoi myös roomalaiskatolilainen Karl Rahner. Myös jesuiitta Karl Rahner uskoi että ihmiskunnalla on yhteinen hengellinen sisin, johon yhdistymällä se kehittyy (http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Rahner). Karl Rahner on eräs merkittävimmistä katolisen filosofis-teologisen sosiaalisen oikeuden kärkinimistä, ja oli mm. yksi merkittävimmistä Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen (1962-65) johtajista. On historiallinen tosiasia, että Vatikaani II konsiililla on ollut suunnaton merkitys spiritualistisen ja spiritistisen sekä poliittisen, toisin sanoen ekumeenisen, Uuden maailmanjärjestyksen rakentamisessa. Edellä mainitussa syvyydestä nousevan pedon kuvauksessa viitataankin Egyptin ja Sodoman (ateismin) ohella myös Babyloniin eli Roomaan, sillä Jeesus ristiinnaulittiin Rooman vallan toimesta (Ilm. 11:8) ja ”suuri kaupunki” viittaa Babyloniin (Ilm. 17) eli porttonaiseen (langenneeseen kirkkokuntaan): ”Nainen, jonka näit, on se suuri kaupunki, joka hallitsee maan kaikkia hallitsijoita.” (Ilm. 17:18). Roomalaiskatolinen kirkko ja sen järjestöt ovat siis olleet mukana ateismin ja terrorismin vastavoimien luomisessa ja kehittämisessä (esimerkkejä modernista ja postmodernista historiasta ja uutisista artikkelissa Kuka on terrorin takana ja kuinka turvallisuus luodaan?). Toisin sanoen ateismi on alusta lähtien ollut vain yksi aspekti paavikunnan filosofiassa ja politiikassa, niin kuin sen opit ihmisen korottamisessa sekä historia jesuiittojen humanismin nousemisesta Uudella ajalla kertovat.

Lisätodisteina tämän artikkelin väitteelle toimivat muutkin seikat. Jeesus ristiinnaulittiin juuri uskonnollisen johdon (sanhedrinin) salaisen suunnitelman tuloksena. Ja vielä, viidennen pasuunan kuvauksessa pahoilla hengillä kerrotaan olevan rautaiset rintapanssarit, joka viittaa myös Roomaan (Dan. 2:40; 7:7), joka tekee näiden henkien toiminnasta myös poliittista; myös pakanallisessa Roomassa nimittäin oli joskus tasavalta ja edustuksellinen demokratia. Demonisilla heinäsirkoilla (samoilla pahoilla hengillä) on hännät kuin skorpioneilla, joka viittaa vääriin profeettoihin (Jes. 9:15). Väärät profeetat valehtelevat, joka on juuri salaseuratoiminnan tarkoitus ihmiskuntaa kohtaan. Juuri jesuiitat, salaseurojen merkittävimmät kehittäjät, ovat tunnettuja soluttautumisesta eri puolille ja puolueisiin. Ja juuri nykyaikainen taistelu fundamentalismia vastaan on synteesi humanismin ja uskonnollisuuden välillä. Ihmiskunta johdetaan löytämään yhteinen inhimillinen ”hyvä tahtonsa”, jota pyrkii edustamaan paavikunta. Aivan niin kuin Jeesus yhteisenä vihollisena yhdisti uskonnollista valtaa edustaneen ylipapiston (ja Herodeksen, joka rakennutti temppelin) ja sekulaarista valtaa edustaneen Pilatuksen, niin myös lopunajan viimeisinä päivinä yhteinen vihollinen, Jeesuksen uskon ja Jumalan käskyt pitävä jäännös (Ilm. 14:12), yhdistää uskonnollisen ja sekulaarisen maailman taisteluun sitä vastaan (16:13,14,16).

Olemme huomanneet, että Ilmestyskirja kertoo sekä ateismin ja terrorismin että Yhdysvaltojen noususta samoihin aikoihin. Se lisäksi yhdistää Rooman kaikkien näiden nousuun (Yhdysvallat puhuu kuin lohikäärme, joka viittaa jälleen Roomaan. Sunnuntailaki omantunnonvapauden polkijana tullaan ajamaan läpi juuri Yhdysvaltojen ja Rooman kautta). Toisin sanoen: Rooma on ollut mukana vastavoimien nousussa, ollen se peto jolle Saatana antoi valtaistuimensa maanpäällä (Ilm. 13:2). Jos Roomalla on kaikki saatanallinen valta maanpäällä, silloin se on myös hallinnut edellä mainittujen vastavoimien nousut ja hallitsee niitä yhä kulissien takana. Niin kuin mainittiin, olihan jesuiitta Adam Weishaupt terrorismin ”isä”. On lisäksi merkittävää, että Ilm. 9:11 mainittu Apollyon tarkoittaa ”tuhoajaa”, joka viittaa myös terrorismiin. Ateismista tuli ensimmäinen terroria levittävä vastavoima ja salaperäinen peto nousi syvyydestä, viitaten salaseurojen harjoittamiin ”Saatanan syvyyksiin (VKR ja RK 2013) / salaisuuksiin (KR 92)” (Ilm. 2:24) (selitys sille, että Saatanan syvyyksillä tarkoitetaan juuri salaseuratoimintaa, löytyy artikkelista Antikristuksen globaali taloudellinen valta). Samasta salaseurojen ”syvyydestä” ovat nousseet myös muutkin maailman vastavoimat, lukuun ottaen nykyinen länsimaita järkyttävä islamilainen terrorismi. On nimittäin mielenkiintoista, että islamilainen vapaamuurarius on tiiviissä yhteydessä länsimaiseen vapaamuurariuteen, jotka molemmat ovat jesuiittojen alaisia (The Islamic ConnectionSalaisuus salaseurojen takana). Islamin joukkojen valjastaminen rankaisemaan sekulaaria maailmaa ei ole uusi keino paavikunnalle. Keskiajalla paavit tekivät liittoja Turkin kanssa Euroopan monarkkeja vastaan (Roland H. Bainton, The Reformation of the sixteenth century, 1952, s. 4). Nykyinen maailmantilanne koostuu erilaisista savuverhoista, joiden tarkoitus on suunnata ihmiskunnan katse pois todellisesta pedosta ja Antikristuksesta: Rooman paavikunnasta. Se onkin Ilmestyskirjankin mainitsemien väärien profeettojen tarkoitus. Myös islamilainen terrorismi on tällainen savuverho. Onkin merkittävää tietää, että Islam kehittyi alunperin katolilaisuudesta (lue enemmän artikkelista Islam).

Pat Shannon sanoi: ”Vaikuttaa siltä, että ainoat ihmiset maailmassa jotka uskovat salaliittoteorioihin historiasta ovat niitä jotka ovat tutkineet sitä. Vaikka Franklin D. Roosevelt saattoi liitoitella sanoessaan: ”Mitään ei tapahdu politiikassa sattumalta; jos se tapahtuu, se oli suunniteltu niin tapahtuvaksi”, niin Carrol Quigley (jesuiitta) – Bill Clintonin lempi professori Georgetown yliopistossa (jesuiittayliopisto) – myönsi rohkeasti Tragedy & Hope (1966) kirjassaan, että (a) suuret massat ovat jo nyt pienen mutta voimakkaan joukon hallinnan alla, jonka tarkoituksena on maailman hallitseminen ja (b) itse Quigley kuului tuohon ryhmään.” (Pat Shannon, vapaa toimittaja, Media Bypass; Walter Veith, From Crete to Malta – osa 1)

Ilmestyskirjan syvyydestä nouseva peto ja syvyydestä nousevat pahat henget siis kuvaavat hengellisen, filosofisen ja aatteellisen aspektinsa lisäksi Ranskan vallankumouksen vaikutuksesta noussutta uudenlaista sekulaarista poliittista järjestelmää, joka perustuu vastavoimien, teesin ja antiteesin, väliseen kamppailuun ja sodista, terrorista ja kaaoksesta muodostuvaan järjestykseen: synteesiin. On mielenkiintoista, että Carrol Quigley sanoi että pysyäkseen elossa yhteiskunta tarvitsee vastakkainasettelua (Dissent: Do we need it?). Kuitenkin Quigley kertoo kirjassaan Tragedy & Hope – A History of the World in Our Time, että myös yhteensulautumista tarvitaan (Under the Radar Media, Bill Clinton’s Mentor Carroll Quigley Reveals Fraud of the ‘Two Party System’). Kyseessä on hegeliläinen dialektiikka.

Myös jesuiittojen johtama Vapaamuurarit-järjestö on mukana kuvioissa. Albert Pike, yksi merkittävimmistä vapaamuurareista koskaan, sanoi kirjeessään toiselle vapaamuurarille Giuseppe Mazzinille seuraavasti: ”Päästämme irti nihilistit ja ateistit ja kiihotamme esiin hirmuisen sosiaalisen mullistuksen, joka kauheudessaan tulee selvästi näyttämään ehdottoman ateismin, raakuuden alkulähteen ja kaikkein verisimmän sekasorron vaikutuksen. Silloin kansalaiset kaikkialla, velvoitettuina puolustamaan itseään vallankumouksellisten vähemmistöä vastaan, tulevat hävittämään nämä sivilisaation tuhoajat, ja suuret kansanjoukot, kristinuskon pettäminä, … tulevat vastaanottamaan puhtaan valon Luciferin puhtaan opin yleismaailmallisen ilmestymisen kautta … kristinuskon ja ateismin tuho. Molemmat valloitettu ja hävitetty samalla kertaa.” (Des Griffin, Fourth Reich of the Rich, s. 71, 72)

On merkittävää, että yksi nykyaikaisista ”vallankumousliikkeistä”, ns. Anonymous ryhmä, käyttää Guy Fawkesin naamiota (joka tuli suosituksi ”V niin kuin verikosto” [V for Vendetta] elokuvan kautta, joka pohjautuu vastauskonpuhdistusta ajavien jesuiittojen yrittämään Lontoon pommi-iskuun). On yhdentekevää, onko esim. Anonymous ryhmä perustettu Illmuninatin jäsenen tai jäsenien kautta vai onko se syntynyt ”luonnollisesti” ja seurauksellisesti Illuminatin ajaman filosofian ja/tai Illuminatin median, Hollywoodin ja elokuvateollisuuden kautta levittämien aatteiden kautta; lopputulos on sama: poliittinen aktivismi ajaa vastauskonpuhdistuksen periaatteita niin, että se keskittää huomion ja ajatusmaailman sosiaaliseen, poliittiseen ja ekonomiseen maailmaan ja sen ongelmiin. Niin kuin mainittiin, kyseessä on hegeliläinen spiritualistis-humanistinen teologia ja filosofia, jonka tarkoitus on erottaa ihminen yksinäiseksi historian toimijaksi keskittämällä pelastus ihmiskunnan saavutettavaksi sen omin voimin, poliittisten toimien kautta ja sosiaalisen ja yhteisen omantunnon uudistuksen kautta. Puolestaan kristilliseen ”puolueeseen” on sulautettu katolinen ”ristiretkiteologia” (eli vapautuksenteologia) ja poliittinen aktivismi, jota pidetään maailman pelastumisen välikätenä. Kumpaakin puolta: sekä ateistista että näennäiskristillistä puolta kiihotetaan yhteenottoon. Maailmaa ajetaan kaaokseen. Vastakkainasettelusta, terrorista ja sodista syntynyt synteesi ja lopputulos tulee olemaan paavikunnan feodalistisen järjestelmän nykyaikainen versio, niin kuin Raamattu kertoo (selitys artikkelissa Kristillinen apokalyptiikka). Nykyisen jesuiittapaavin valta onkin vain kasvanut ja kasvanut.

(Enemmän salaseurojen toiminnasta videossa Salaisuus salaseurojen takana sekä artikkeleissa Protestanttinen näkökulma maailmaa yhdistävään politiikkaan ja Yhteenveto paaviuden noususta uskonpuhdistuksen jälkeen)

”Miksi kansat kapinoivat, kansakunnat juonia punovat? Miksi kuninkaat nousevat kapinaan, hallitsijat liittoutuvat keskenään Herraa ja hänen voideltuaan vastaan?” (Ps. 2:1-2)

”Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan.” (Matt. 24:11)

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s